Uddannelsesafdelinger

Herunder kan du læse en omtale af de enkelte afdelinger der deltager i den Radiologiske speciallægeuddannelse. De er nævnt i Alfabetisk og Geografisk rækkefølge.

Uddannelsesregion øst:

Uddannelsesregion Syd og Nord: Venligst se internetsiderne af sygehusene mhp. præsentation af afdelingerne.