Om Radiologi

Faglig profil

Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesudvalg

Der findes en række udvalg som har ansvaret for den lægelige videreuddannelse indenfor radiologi.

Hvordan bliver man speciallæge i diagnostisk radiologi

Efter den kliniske basisuddannelse skal den uddannelsessøgende læge gennemgå introduktionsuddannelse, hoveduddannelse og en teoretisk uddannelse. Samlet uddannelsesvarighed ud over den kliniske basisuddannelse er 60 måneder, heraf 48 måneders hoveduddannelse.

Læs mere om introduktionsstilling og hovedduddannelse.

Uddannelsesansvarlig overlæge

Dokumenter til brug for Uddannelses Ansvarlig Overlæge