Undervisningsmateriale til specialespecifikke kurser i fælles Dropbox

FAQ Undervisningsmateriale i Dropbox

 • Hvorfor fælles Dropbox mappe til undervisning?
  Dropbox mappen skal gøre det lettere for kursuslederne at dele opdateret undervisningsmateriale med kursister. Kursister skal kun kigge et sted.
 • Hvor lang tid har jeg adgang til materialet?
  Som udgangspunkt, så længe du er under uddannelse. Er der materiale du ønsker at gemme fremover, så skal du tage en kopi til dig selv.
 • Hvordan får jeg adgang?
  Du inviteres til dropboxmappen ved starten af din hoveduddannelse af sekretæren for Hovedkursuslederen (ssk-sekr(at)drs.dk).
 • Jeg har ikke nogen dropbox-konto?
  Det opretter du på http://dropbox.com. Brug den email-adresse, du har opgivet i forbindelse med hoveduddannelses-stillingen. Du kan oprette en gratis konto med 2GB.
 • Jeg har ikke fået nogen invitation på mail?
  1. Kig i din spam-mappe og kig i den mailkonto, du har sendt din hoveduddannelsesansøgning på. Invitationen sendes typisk ud i forbindelse med HU start, så du skal måske længere tilbage.

  2. Undersøg punkt 1 igen, den typiske fejl er, at folk kigger på den forkerte konto.

  3. Hvis du stadig ikke kan finde invitationen, send en email til ssk-sekr(at)drs.dk  med ønske om at få en ny invitation.