radiologi

Radiologi er et spændende og alsidigt speciale, som omfatter diagnostik ved hjælp af forskellige medicinske billedsystemer (røntgen, ultralyd, computer tomografi (CT) og magnetisk resonans (MR)), samt forskellige billedvejledte invasive procedurer. Den billeddiagnostiske afdeling er en central afdeling på ethvert hospital og er en tværgående samarbejdspartner for samtlige øvrige kliniske afdelinger. De diagnostiske samt terapeutiske procedurer forudsætter en tæt kommunikation med de henvisende klinikere for at sikre hensigtsmæssige strategier.

Det kræves derfor, at en speciallæge i diagnostisk radiologi ikke alene behersker en diagnostisk viden, men også en viden om, hvordan konkrete diagnostiske problemer løses både med hensyn til valg mellem forskellige tekniske muligheder og med hensyn til mulig digital efterbehandling af det primære billedmateriale for at belyse den kliniske problemstilling bedst muligt.

Hvordan bliver jeg Radiolog?

Uddannelsen til Radiolog er sammensat af introduktionsstilling (12 måneder) og hoveduddannelsesstillinger (48 måneder), samlet 60 måneder.

Læs mere om

Læs mere om Radiologi på Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside

FAQ Undervisningsmateriale i Dropbox Hvorfor fælles Dropbox mappe til undervisning? Dropbox mappen skal gøre det lettere for kursuslederne at dele ...
Læs de gode råd til uddannelsessøgende læger i Radiologi ...
Læs mere om de specialespecifikke kurser ...