Introduktionsuddannelse

En introduktionsstilling (I-stilling) i radiologi består af 12 måneders ansættelse på en radiologisk afdeling. Stillingerne opslås løbende af afdelingerne og kan findes på sundhedsjobs.dk. Målsætningen er at introducere lægen til det radiologiske speciale, at vurdere lægens egnethed til specialet og at kvalificere lægen til videregående uddannelse i hoveduddannelsesstilling i diagnostisk radiologi.
Antallet af I-stillinger i radiologi varierer en smule, men generelt tilstræbes en ratio på 1,5-2:1 mellem introduktionsstillinger: hoveduddannelsesstillinger i alle regioner.

Før ansættelse: For at komme i betragtning til introduktionsstilling i radiologi skal du have gennemført klinisk basisuddannelse / ret til selvstændigt virke ved introduktionsstillingens start. Generelt vil man i introduktionsstillingen rotere mellem de forskellige funktioner og subspecialer på afdelingen. Visse introduktionsstillinger kan være fordelt på 2 matrikler. For mere præcis beskrivelse af arbejdsfunktioner, som er afhængig af hvilke specialer den radiologiske afdeling servicerer, kan den uddannelsesansvarlige overlæge eller uddannelseskoordinerende yngre læge på afdelingen kontaktes. Region Nord, Syd og Øst har hver især udformet uddannelsesprogrammer for introstillingerne på de enkelte afdelinger, som de regionale lægelige videreuddannelses sekretariater offentliggør på deres hjemmesider.

Under ansættelse: I forbindelse med din ansættelse i I-stilling vil du modtage et uddannelsesprogram som beskriver afdelingens opbygning og hvilke kompetencer du forventes at opnå. Kompetencerne er beskrevet i Målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen i radiologi og i løbet af I-stillingen skal kompetencerne underskrives i den elektroniske logbog. Derudover udarbejdes den individuelle uddannelsesplan af ansættelsesstedet og den uddannelsessøgende læge umiddelbart efter tiltrædelse, som beskriver forventningerne til kompetenceudviklingen for den enkelte læge. Afhængig af hvilken region du er ansat i, findes der generelle kurser, som skal gennemføres under introduktionsstilling. Se under Lægelig videreuddannelse (menu til højre).
Anbefalet litteratur i forbindelse med ansættelsen.

I slutningen af ansættelsen: For at få godkendt introduktionsstillingen skal desuden udfyldes

  • Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse.
  • Fagligt vurderingsskema for læger i introduktionsstilling i radiologi
  • Kursusbevis for Pædogogik II kursus/ vejlederkursus/vejledning i klinikken.
  • Evaluering af uddannelsesstedet.

For vejledning til ansøgning om hoveduddannelsesstilling i radiologi, se under hoveduddannelse.

Herunder kan du læse en omtale af de enkelte afdelinger der deltager i den Radiologiske speciallægeuddannelse. De er nævnt i ...
logboglogo
Elektronisk logbog Uddannelseslæge.dk er en elektronisk logbog for læger under uddannelse. Systemet anvendes af alle specialer. Systemet bruges til styring ...
Læs de gode råd til uddannelsessøgende læger i Radiologi ...