Konkretiseringslister

Konkretiseringslisterne er tænkt som vejledning til kursister og vejledere. De udgør en mere detaljeret oversigt over hvilken konkret viden samt hvilke færdigheder og holdninger den uddannelsessøgende skal have inden for hver enkelt kompetence. Det vurderes, at det er muligt, at opnå størstedelen af målene ved det daglige arbejde på de forskellige uddannelsesblokke. Er der enkelte mål som de uddannelsessøgende ikke har haft mulighed for at opnå, skal viden om disse søges i litteraturen eller på kurser.