Vejledning til ansøgning om hoveduddannelsestilling

Hoveduddannelsesstilling (HU-stilling) i radiologi består af 4-årig ansættelse på 2-3 forskellige radiologiske afdelinger. Stillinger opslås 2 gange årligt på regionsniveau.
I henhold til dimensioneringsplan 2018-2020 opslås fra 2018

 • 16 stillinger/år i Region Øst
 • 8 stillinger/år i Region Syd
 • 15 stillinger/år i Region Nord

HU-stillingerne opslås på sundhedsjob.dk to gange årligt. I Øst og Syd er HU-stillingerne med start i maj og november. I Nord med start i marts, juni, september og december. Tidspunktet for stillingsopslag og ansættelsessamtaler varierer og der anbefales at oprette en profil på sundhedsjob.dk.

Før
For at komme i betragtning til HU skal du have ’Tilladelse til selvstændigt virke’ og gennemført 12
måneders introduktionsstilling. Ved ansøgningsfristen behøver introduktionsstillingen ikke være afsluttet,
men skal være gennemført inden start på hoveduddannelsesstilling.
Stillingerne ansøges skriftligt elektronisk og indbefatter:

 • Motiveret ansøgning (1 A4 side)
 • Speciale specifikt CV
 • Dokumentation for godkendt introduktionsstilling med følgende:
  I. ”Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige
  videreuddannelse/CS-bilag.”
  II. ”Fagligt vurderingsskema for læger i introduktionsstilling i radiologi”
  III. Logbog
  IV. Kursusbevis for Pædogogik II kursus/ vejlederkursus/vejledning i klinikken
 • Prioritering af de opslåede hoveduddannelses-blokke.
 • andet? 360 grader, meritoverførsel?

Der har i 2016 og 2017 været ca. dobbelt så mange ansøgere som uddannelsesstillinger, og alle kvalificerede ansøger har været indkaldt til samtale. Ved ansættelsessamtalerne er der en repræsentant fra hvert uddannelsessted (typisk den uddannelsesansvarlige overlæge), specialeselskabet, en yngre læge repræsentant, repræsentant fra den lægelige videreuddannelse sekretariat? Andre? Inden ansættelsessamtale anbefales det at du læser målbeskrivelsen for HU (LINK), gennemlæser og opdaterer dit CV og forbereder dig på at fortælle om netop dine kvalifikationer og hvorfor du brænder for radiologien, forbereder udsendt spørgsmål? (gør alle det?)

Vi glæder os til at se dig som vores kommende kollega.