Pædiatrisk radiologi

Kursets formål

At de uddannelsessøgende erhverver viden om de specielle diagnostiske problemer der knytter sig til diagnostik af sygdomme i barndommen.

Mål der kan opnås i løbet af kurset

Give deltagerne den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne vælge og udføre korrekt diagnostik indenfor pædiatrien.

Kursets indhold

Kurset omfatter nødvendig teoretisk viden indenfor alle organområder, jf. kursets metoder.

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og materiale (f.eks. litteratur, noter, relevante lærebogs-kapitler mm.), der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et for kurset passende vidensniveau. Under kurset uddeles noter i relation til uindervisningsemner.

Kursets metoder

Kurset er baseret på undervisning af specialister i pædiatrisk radiologi. Kursusformen er baseret på forelæsninger samt case-metodik.

  • Thorax-us, nyfødte, præmature, større børn samt intensive børn,
  • Mediastinums lidelser,
  • Kongenitte hjertesygdomme,
  • Abdomen, kongenitte tilstande, små børns og større børns abdominale lidelser,
  • Nyre – urinveje, kongenitte tilstande og refluks,
  • CT-scanning af lunger og abdomen hos børn,
  • MR-scanning af abdomon, samt af CNS,
  • Ultralydsundersøgelse af børn herunder
  • UL af cerebrum
  • Ortopædi, inkluderende kongenitte skeletale lidelser
Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset vil blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau. Test kan forekomme.

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt med henblik på kursets overordnede struktur; herunder kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer.

Evalueringerne anvendes til feedback til lærerne og DRS’ kursusudvalg.

[display_files id=12]